Hlavná Povýšenie Ako Presunúť Položky Akcie Mimo Zápisnice Zo Schôdze