Hlavná O mzde Spoločnosti, Ktoré Zamestnávajú Starších Pracovníkov